HSC Examination Results 2016 - 2017 < Back

XII STD

SECTION A

PRESENT YEAR 2016-2017
TOTAL NO. OF CANDIDATES
380
NUMBER APPEARED
380
NUMBER PASSED
379
PASS PERCENTAGE
99.74
NUMBER OF DISTINCTIONS
(ABOVE 75% OF MARKS)
153
NUMBER OF FIRST CLASSES
(60% TO 74%)
160
NUMBER OF SECOND CLASSES
(50% TO 59% MARKS)
57
NUMBER OF THIRD CLASSES
(35% TO 49% MARKS)
9
TOTAL
380
STUDENTS SECURED MORE THAN 1100 MARKS
26
STUDENTS SECURED MORE THAN 1000 MARKS
56

SECTION B

HIGHEST TOTAL MARKS

NAME MARKS
SCHOOL FIRST DIVYA P
1180 / 1200
SCHOOL SECOND SARASWATHI A
1163 / 1200
SCHOOL THIRD VIGNESH ALAGAPPAN RM
1147 / 1200

SECTION C

SUBJECT TOPPERS NAME MARKS
(OUT OF 200)
TAMIL DIVYA P
195
ENGLISH DIVYA P
194
SARASWATHI A
194
MATHS
PHYSICS PRAVEENRAJ VJ
193
CHEMISTRY MARIYA BANATIC J
192
BIOLOGY YUGA A
170
COMPUTER SCIENCE MARIYA BANATIC J
196
YUGACHANDER B
196
ECONOMICS GAYATHRI S
198
SANDHIYA G
198
COMMERCE ARUNASHREE S P
200
DIVYA P
200
HARITHA S
200
SARASWATHI A
200
VASANTHY V
200
KALYANI S
200
MAGAEZHIA P
200
SINDHU M
200
ACCOUNTANCY ARUNASHREE S P
200
DIVYA P
200
SANTHANALAKSHMI P
200
BUSINESS MATHS SARASWATHI A
200
OFFICE MANAGEMENT GAYATHRI G
192
TYPEWRITING GRACY ROOPAVATHI G
196
BIOCHEMISTRY PRIYADHARSHINI R
128

SECTION D

HUNDRED PERCENT MARKS SCORED IN DIFFERENT SUBJECTS

SUBJECT NAME MARKS
COMMERCE ARUNASHREE S P
200
COMMERCE DIVYA P
200
COMMERCE HARITHA S
200
COMMERCE SARASWATHI A
200
COMMERCE VASANTHY V
200
COMMERCE KALYANI S
200
COMMERCE MAGAEZHIA P
200
COMMERCE SINDHU M
200
ACCOUNTANCY ARUNASHREE S P
200
ACCOUNTANCY DIVYA P
200
ACCOUNTANCY SANTHANALAKSHMI P
200
BUSINESS MATHS SARASWATHI A
200

SECTION E

STUDENTS SECURED MORE THAN 1000

S.No. Name of the student Total (Marks out of 1200)
1 DIVYA P
1180
2 SARASWATHI A
1163
3 VIGNESH ALAGAPPAN RM
1147
4 ANUSH PRIYA S
1143
5 OVIYA D A
1138
6 ARUNASHREE S P
1137
7 KALAIVANI S
1133
8 MARIYA BANATIC J
1131
9 HARITHA S
1130
10 JAYAPRIYA S
1127
11 SANTHANALAKSHMI P
1127
12 DIVYA DHARSHANI A
1125
13 VARALAKSHMI J
1124
14 BHAVANIESWARI R
1123
15 PAVITHRA N
1120
16 RADHIKA R
1120
17 VISHALI T
1120
18 HEMAMALINI R
1118
19 RAJA M
1117
20 AAEIZHAI S
1112
21 KEERTHANA P
1112
22 VASANTHY V
1112
23 VASANTHI S
1112
24 YAMUNA K
1107
25 PRASANTH P
1107
26 PREETHI S
1105
27 PRAVEENRAJ VJ
1099
28 PON MADHAVAN B
1097
29 JEEVIDHYA P
1096
30 HEMALATHA S
1093
31 MAGAEZHIA P
1093
32 PRIYANKA S
1087
33 KAVYA P
1086
34 GAYATHRI K
1083
35 GAYATHRI S
1083
36 ROOPA R
1083
37 SHALINI M
1083
38 RUPAVATHY V
1081
39 SAROJA J
1080
40 SEETHALAKSHMI S
1080
41 JAI VIGNESH SK
1070
42 HARINI G
1066
43 GEETHA S
1066
44 SHIYAM PRAKASH B
1065
45 RANGANAYAKI S
1065
46 ASUVANYA U
1064
47 SATHYASHREE S
1061
48 MANIKANDAN B
1056
49 PRAVEENA S
1055
50 KALYANI S
1054
51 DHIVYA S
1051
52 SATHISHKUMAR K
1050
53 JANANI S
1047
54 SUBASHINI S
1044
55 SARANYA P
1043
56 TAMILARASI S
1043
57 JAGADEESHWARI P
1042
58 SANDHIYA G
1042
59 YUGA A
1040
60 RAMYA M
1040
61 SARANYA S
1038
62 ESHA C
1033
63 DHARANI KUMAR R
1029
64 SRIVIDHYA D
1027
65 YUGACHANDER B
1024
66 SHALINI S
1024
67 ASWINI A
1024
68 JECILIN G
1024
69 AKASH U
1021
70 BHARATH K
1019
71 LOGESH B
1018
72 GAYATHRI G
1018
73 ELLAMMAL R
1014
74 SINDHA WASIM SM
1012
75 RAJGANESH M
1011
76 SUGADEVI S
1010
77 KOWSALYA A
1010
78 UMA MAGESHWARI R
1010
79 NANDHINI R
1007
80 HARINISRI V
1006
81 HARSHAVARDHINI N
1004
82 MURALI B
1004

ANNEXURE I

SECTION B

HIGHEST TOTAL MARKS

MARKS
(2016-2017)
MARKS
(2015-2016)
SCHOOL FIRST
1180 / 1200
1175 / 1200
SCHOOL SECOND
1163 / 1200
1165 / 1200
SCHOOL THIRD
1147 / 1200
1142 / 1200
Group A Maths, Physics, Chemistry and Computer Science 1131 / 1200
Group B Maths, Physics, Chemistry and Biology
1081 / 1200
Group C1 Business Maths, Commerce, Accountancy and Economics
1180 / 1200
Group C2 Computer Science, Commerce, Accountancy and Economics
--- / 1200
Group D Commerce, Accountancy Office management and Typewriting
1018 / 1200

SECTION C

SUBJECT TOPPERS MARKS (OUT OF 200)
(2016-2017)
MARKS (OUT OF 200)
(2015-2016)
TAMIL
195
195
ENGLISH
194
192
MATHS
199
199
PHYSICS
193
194
CHEMISTRY
192
196
BIOLOGY
170
184
COMPUTER SCIENCE
196
186
ECONOMICS
198
195
COMMERCE
200
200
ACCOUNTANCY
200
200
BUSINESS MATHS
200
200
OFFICE MANAGEMENT
192
183
TYPEWRITING
196
194
BIOCHEMISTRY
128
165

SECTION D

HUNDRED PERCENT MARKS SCORED IN DIFFERENT SUBJECTS

SUBJECT 2016-2017 2015-2016
ACCOUNTANCY
3
6
COMMERCE
8
3
BUSSINESS MATHS
1
2

SECTION E

2016-2017 2015-2016
Students secured more than 1000
82
44